Hakkımızda

Binlerce Gönüllü Terapist

Online ve Yüzyüze Ücretsiz Psikososyal Destek

Afet Psikososyal Destek Platformu olarak biz, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen depremden etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek sunmak için yola çıkan psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatri hemşirelerinden oluşan gönüllü bir topluluğuz.
  • Online Destekler
  • Yüzyüze Destekler
  • Etkinlikler
  • İş-Uğraş Terapisi
İlk Günden Beri

Hakkımızda

Afet Psikososyal Destek Platformu olarak biz, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen depremden etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek sunmak için yola çıkan psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatri hemşirelerinden oluşan gönüllü bir topluluğuz.

Platformumuzun temel motivasyonu, depremden birincil ya da ikincil derecede etkilenmiş kişilere psikososyal destek sağlamaktır. Bunun için tamamı travma ve yas süreçleri, psikolojik iyi oluş gibi konularda tarafımızca düzenlenen eğitimleri almış ve yine platformumuzca oluşturulmuş süpervizyon gruplarında desteklenmeye devam eden uzmanlarımız tarafından depremzedelere;

  • - Birebir, online veya yüz yüze psikososyal destek görüşmelerinin verilmesi
  • - Gruplara yönelik psikoeğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • - Valilik, AFAD gibi kuruluşlarla iş birliği halinde depremzedelerin uzun vadede psikolojik iyi oluşlarının artmasına yönelik psikolojik desteğin verilmesi
  • - Uzun vadede seminerler, konferanslar ve travma konusunda yetiştirilecek uzmanların varlığıyla koruyucu ve önleyici çalışmaları hızlandırmak,
  • - Toplumu bilgilendirmek amacıyla medya ve sosyal medyada farkındalık ve psikoeğitim faaliyetleri düzenlemek,
  • - Ulusal ve uluslararası mesleki platformlarla eşgüdüm ve koordinasyon sağlamak gibi konularda destek vermek amaçlanmaktadır.

APDEP Derneği

Derneğimizin Kurucu Üyeleri

Tuba KARACAN

Başkan

Seda ÇİLSAL

Başkan Yardımcısı

Gözde Pehlivan

Sekreter

Begüm Doğramacı

Asil Üye